Tietoa meistä

Oulujokilaakson Pelastuskoirat ry, Olpeko

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 2017. Olemme Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n (SPeKL) jäsen ja toimimme osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa). 

Yhdistyksemme kouluttaa pelastuskoiria ohjaajineen erilaisiin pelastustehtäviin, pääasiassa henkilöetsintään. Kyse on päämäärätietoisesta vapaaehtoistoiminnasta, joka tähtää yhteiskunnan virallisten tahojen avustamiseen. 

Olpekon toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota mahdollisuus koirakolle harrastaa oman osaamis- ja tavoitetasonsa mukaisesti.

"SPeKL:n päätoimintaperiaatteita ovat humanitaarinen toiminta ja vapaaehtoisuus sekä suuntautuminen todelliseen työskentelyyn. SPeKL ei harjoita kilpailutoimintaa. Pelastuskoiratoiminnan ei katsota olevan pelkästään koiraharrastuslaji muiden joukossa vaan se tähtää yhteiskunnan virallisten tahojen avustamiseen pelastustehtävissä. Pelastuskoiratoiminta on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta korvausta."
www.pelastuskoiraliitto.fi

SPeKL:n päätoimintaperiaatteet ja säännöt ohjaavat myös Olpekon toimintaa. 

Toiminta

Toimintamme on ympärivuotista sääolosuhteet huomioon ottaen. Pääsääntöisesti harjoittelemme maastossa. Taajama-, raunio-, ja rakennusetsintäharjoituksia sekä koulutusleirejä ja muuta koulutustoimintaa järjestetään harvemmin, koska ne vaativat erikoisjärjestelyä. Edellä mainituista tiedotetaan jäsenille erikseen Facebookin treeniryhmäpalstan kautta.

Keskeinen tehtävä harjoittelussamme on muiden ryhmän koirakoiden harjoituksiin osallistuminen ja aktiivinen maalimiestyöskentely. Toisten koirakkojen koulutusta seuraamalla oppii myös paljon. Vertaistuen merkitystä ei voi vähätellä. Treeneissä tuetaan toinen toisiamme koira-arjen haasteista aina ruokaresepteihin asti.

Kaikkien jäseniemme toivotaan jonain päivänä olevan osa yhdistyksemme hälytysryhmää, joka lähtee mukaan etsintöihin virallisen kutsun tullessa. Harrastus vaatii kuitenkin paljon aikaa ja sitoutumista, jotta koiran saa koulutettua valmiiksi hälytyskoiraksi.

Harjoituskoirakon ja henkilöjäsenen kriteerit:

  • Aktiivinen harjoituksiin osallistuminen esim. maalihenkilönä, suunnistajana, jäljen tallaajana
  • Muiden ryhmäläisten harjoitusrauhan kunnioittaminen
  • Koulutusvastaavan ja koiranohjaajan neuvojen noudattaminen
  • Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Koetoiminta

Yhdistyksemme voi järjestää vuosittain Suomen Pelastuskoiraliiton sääntöjen mukaan kokeita hausta ja jäljestä, raunioista sekä järjestää VIRTA-tarkastuksia. 

  • Kokeisiin pääsyoikeus pyydetään Olpekon koulutusvastaavalta. kts. Yhteystiedot.
  • Kokeisiin voi ilmoittautua, kun koirakko on saavuttanut riittävän varmuuden sosiaalisuudessa, hallittavuudessa, etsintätyöskentelyssä ja ilmaisussa sekä suorittanut yhdistyksen järjestämät omat harjoituskokeet.
  • Kun koeoikeus on saavutettu, koirakko on oikeutettu käymään kokeissa missä tahansa SPeKL:n jäsenyhdistyksen järjestämissä kokeissa.
  • Koesääntöihin kannattaa tutustua huolella Suomen Pelastuskoiraliiton nettisivuilla:
    https://www.pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/kokeet/

Olpekon säännöt ja toimintaperiaatteet

Harjoitusryhmien toiminta

Koulutustoiminnasta vastaa ensisijaisesti yhdistyksen koulutusvastaava yhdessä yhdistyksemme koulutustyöryhmän ja hallituksen kanssa. Koulutusta ohjaa SPeKL:n koulutuspolku ja yhdistyksemme oma koulutuspolku. Treeniryhmät toimivat vertaistukiperiaatteella ja koulutuksen edistymisestä vastaa lähtökohtaisesti koiranohjaaja itse.

Järjestämme vertaistukiharjoituksia jäsenistöllemme 2 kertaa viikossa. Harjoitukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin. Tiedotamme jäsenistöä harjoituksista yhdistyksemme Facebook-sivuilla.

Harjoituksiin osallistuvien koirakoiden määrä määrittelee treenikerran keston. Treenien alussa käydään läpi kunkin koirakon treenin tavoite. Harjoitukset toteutetaan jokaisen oman tason mukaisesti. Harjoituksien kesto riippumatta osallistujien määrästä on max 3 tuntia.

Mahdollistamme tarpeen vaatiessa
edistyneemmille koirakoille harjoitukset kokeisiin valmistautumiseen. Haun ja jäljen perus- ja loppukokeet sekä VIRTA-tarkastus. Kokeista lisätietoa:

https://www.pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/kokeet/

Löydät meidät myös Facebookista