Pelastuskoiratoiminta

Pelastuskoiratoiminta

Pelastuskoiratoiminta voi olla hauska harrastus satoi tai paistoi, tuuli tai tuiskusi. Harrastus voi myös sytyttää kipinän tavoittelemaan virallista hälytyskoirakkotasoa. 

Pelastuskoiria ja niiden ohjaajia koulutetaan etsimään kadonneita henkilöitä viranomaisten apuna, erilaisissa vaativissakin olosuhteissa. Hyvä pelastuskoira pystyy tarkastamaan ohjaajansa kanssa laajojakin alueita nopeasti ja luotettavasti.

Pelastuskoiran koulutus


Pelastuskoiria koulutetaan sekä haku- ja jälkityöskentelyyn että rauniokoiratyöskentelyyn. Hakukoira etsii ilmavainuisesti seuraten ilman mukana kulkeutuvaa ihmisen hajua. Jälkikoira puolestaan etsii maavainuisesti seuraten ihmisestä maahan jäänyttä hajujälkeä. Rauniokoirat koulutetaan tunnistamaan romahtaneiden rakennusten alle jääneitä ihmisiä.  

Pelastuskoirakko

Koirakko (ohjaaja ja koira) muodostavat työparin, jossa kummallakin on omat tehtävänsä ja erityisosaamisensa. 

Etsintätyö on yhteistyötä. Maastossa pelastuskoiran ja sen ohjaajan lisäksi etsintäpartioon kuuluu suunnistaja ja mahdollisesti ensiapuhenkilö. Etsintätehtävässä vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa sekä henkistä kestävyyttä. Pelastuskoiran tulee olla perusterve, luonteeltaan sosiaalinen ja yhteistyöhaluinen. Koiran pitää pystyä liikkumaan vaivatta erilaisissa olosuhteissa. Koiran rodulla ei ole väliä, myös monirotuinen koira voi toimia pelastuskoirana. 

Lisää tietoa pelastuskoiratoiminnasta löytyy:
https://www.pelastuskoiraliitto.fi/

Kokeet

Koulutuksen edistymistä seurataan pelastuskoirakokeilla, joita järjestetään raunioilla sekä maastossa haku- ja jälkikokeissa. Kokeiden tarkoituksena on todeta koirakon (koira ja ohjaaja) kyky toimia erilaisissa olosuhteissa. Testaus perustuu tasokokeisiin, joita ovat: soveltuvuuskoe (suoritetaan vain raunioilla), peruskoe, loppukoe sekä taidontarkistus. Väestönsuojelusijoituskelpoisuuden saavuttaakseen koiran ohjaajineen tulee suorittaa hyväksytysti raunioperuskoe. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytyskelpoisuuteen koirakolta vaaditaan maastossa vähintään yhden lajin (haku tai jälki) loppukoe sekä toisen lajin (haku tai jälki) peruskoe sekä Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus (VIRTA). Lisätietoja kokeista: 
https://www.pelastuskoiraliitto.fi/toiminta/kokeet/