Oulujokilaakson Pelastuskoirat ry

Tarkoituksemme

Oulujokilaakson Pelastuskoirat ry:n tavoitteena on
herättää ja ylläpitää pelastuskoiraharrastusta Oulujokilaakson alueella 
sekä edistää ja tukea pelastuskoiraharrastusta Suomessa.