Oulujokilaakson Pelastuskoirat ry

Tarkoituksemme

Oulujokilaakson Pelastuskoirat ry:n tavoitteena on
herättää ja ylläpitää pelastuskoiraharrastusta
Oulujokilaakson alueella (Muos, Utajärvi, Vaala) 
sekä edistää ja tukea pelastuskoiraharrastusta Suomessa.