Vuosikokous La 16.2.2019 klo.10

15.12.2018

VUOSIKOKOUSKUTSU

Oulujokilaakson Pelastuskoirayhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 16.2.2019 Klo.10. Paikka ja aika: Valmennuspaja Tärppi, Arotie 6, 91500 Muhos.

Kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet sekä toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita kokoukseen.

ESITYSLISTA

1 kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja

10. muut asiat

11. kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Anu Mustonen, puheenjohtaja
Oulujokilaakson Pelastuskoirat ry, Olpeko

044-2088217
91500 Muhos
oulujokilaaksonpelastuskoirat@gmail.com