Oulujokilaakson Pelastuskoirat ry

Tarkoituksemme

Toimintamme tavoitteena on herättää ja ylläpitää
pelastuskoiraharrastusta Oulujokilaakson alueella sekä
edistää ja tukea pelastuskoiraharrastusta Suomessa.